#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Có thể nói đây là một bộ phim khá là hay của một người em gái teen đang tuổi mới lớn và có những khao khát về thân xác, một bộ phim nói về câu chuyện của những trò chơi tập thể mà những đứa trẻ chưa hình dung ra được hệ lụy sau này của nó, mình nhiều lúc cũng cảm thấy có một chút gì đó không đúng lắm ở đây tại sao lũ trẻ lại có thể có những cái hành động như người lớn như vậy nhỉ thật sự việc ấy đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát của những người lớn như chúng ta đúng không hay là sự buông lỏng của gia đình và nhà trường đối với các em ấy

Diễn viên tham gia phim

N/A